FANDOM


Astrboi 1

astr bfor plstic srgr

Astr Boi
iz 1 ove Dolanz nu frens, he iz a rly ghey row-butt end a home o 6ual, he iz nown 4 dis Beecauz hi wearz a blac speedoh ovr hiz cok,

glaeirEdit